Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Sieradz"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie