Uczniowski Klub Sportowy"Trops" przy Szkole Podstawowej nr 1 w Poddębicach

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie