Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy "Wektor"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Propagowanie wiedzy.

Branża

edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych