Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych Oddział Regionalny w Zgierzu z siedzibą w Szczawinie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Branża

edukacja i wychowanie, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych