Towarzystwo Terenowych Opiekunów Społecznych "Samarytanin"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Uzupełnianie i wspomaganie w granicach prawem dozwolonych, służb pomocy społecznej działających z ramienia administracji rządowej lub samorządowej. Wyszukiwanie rodzin i osób, którym należy udzielić pomocy, a które same nie zgłaszają się po pomoc, oraz w miarę potrzeb rozpoznanie tych przypadków.
Zorganizowanie bazy pomocy doraźnej (żywnościowej i rzeczowej).

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna