Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Krzewienie kultury muzycznej.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego