Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Gminy Sędziejowice

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Organizacja działa dla najuboższej ludności gminy, dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i patologicznych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym