Towarzystwo Rozwoju Wiedzy Niekonwencjonalnej w Powiązaniu z Nauką Współczesną "Chiron"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Ogólnym celem Towarzystwa jest chęć działania na rzecz właściwego korzystania z wiedzy niekonwencjonalnej w jej powiązaniach z nauką współczesną. Tym samym stawiamy sobie za zadanie weryfikację uprawianych metod i eleminację przypadkowych i nieodpowiedzialnych metod i osób.
Stawiamy sobie za cel również podniesienie statusu psychotroniki do interdyscypliny akademickiej.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności