Towarzystwo Rozwoju Polesia

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych