Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" - Oddział w Łodzi

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Pomoc osobom uzależnionym i współuzaleznionym od narkotyków i profilaktyka uzaleznień. 1. Grupy samopomocowe
2. grupy terapeutyczne
3. Terapia indywidualna
4. Konsultacje medyczne i psychiatryczne
5. Warsztaty dla rodziców z profilatktyki uzależnień
6. Warsztaty dla pedagogów
7. Prelekcje i wykłady na temat uzależnień

Branża

ochrona i promocja zdrowia, usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym