Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Węgierskiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Nasze działania kierujemy do młodzieży szkolnej (15 szkół i placówek wychowawczych, harcerze.
Zajmujemy się propagowaniem kultury węgierskiej, organizujemy konkursy, zachęcamy do współpracy młodzieży (szkoły partnerskie - obszar węgierskojęzyczny - Węgry, Słowacja, Rumunia), propagujemy turystykę dla młodzieży i sympatyków Węgier, organizujemy imprezy rocznicowe, wydajemy informator ”Baratsag”.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami