Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt w Opocznie

Forma prawna: organizacja członkowska

Oferta

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie, ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego