Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

1. Przygotowanie i wydawanie wydawnictw regionalnych - odbiorcy tych działań to instytucje i osoby prywatne zainteresowane takimi publikacjami.
2. Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. Organizowanie imprez o charakterze rocznicowo-patriotycznym - odbiorcą jest społeczeństwo Ziemi Kutnowskiej.
4. Organizowanie rajdów pieszych "Śladami historii i zabytków Ziemi Kutnowskiej" - odbiorcy to młodzież szkolna i dorośli.
5. Renowacja starych i zabytkowych grobów na Cmentarzu Parafialnym w Kutnie
5. Prowadzenie Galerii Malarstwa i księgarni Regionalnej, organizowanie spotkań kolekcjonerskich.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych