Towarzystwo Przyjaciół Wąglan

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Promowanie współczesnej poezji zarówno w Polsce jak też wśród Polaków i Polonii na całym świecie - od 1983 roku rokrocznie organizujemy Międzynarodowe Konkursy Poezji, a od 2003 roku Mistrzostwa Polski w Poezji i to w 4 całkowicie odrębnych kategoriach: dla Polaków i Polonii za Granicą, dla poetów zrzeszonych z dużych miast, dla poetów ze wsi i z małych miast oraz dla dzieci i młodzieży do lat 18, wydaliśmy już 16 pozycji książkowych z nagrodzonymi i wyróżnionymi wierszami, organizujemy spotkania i warsztaty literackie i inne formy promocji

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych