Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Branża

działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, edukacja i wychowanie