Towarzystwo Przyjaciół Szadku

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Dnia Szadku, ”Biuletyn Szadkowski” - wydawnictwo popularno-naukowe, wystawy o dworach polskich oraz prelekcje dla młodzieży - dworek w Rzepiszewie k/Szadku, koncertu muzyki dawnej w szadkowskiej, zabytkowej farze i przybliżenie postaci kompozytora Tomasza z Szadka z przełomu XVI/XVII w., renowacja nagrobka zasłużonego szadkowianina i społecznika Jana Karola Kurnatowskiego, wydanie reprintu XIX-wiecznej, pierwszej monografii Szadku

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, edukacja i wychowanie, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego