Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Stowarzyszenie może inicjować lub prowadzić różne formy pomocy dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych, ich sytuacji materialnej i adaptacji w społeczeństwie ludzi zdrowych oraz zapewnianiu im opieki i ochrony prawnej.
Stowarzyszenie aktywizuje społeczeństwo do działań na rzecz osób niepełnosprawnych i rozwijania samopomocowego ruchu rodzin, w których żyją osoby niepełnosprawne.
Realizujemy swoje cele współdziałając z administracją samorządową, instytucjami, korzystamy ze środków masowego przekazu propagując społeczną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych