Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne "Cymbarka"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, nauka tańca.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie