Ośrodek Realizacji Inicjatyw

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Pomoc merytoryczna i organizacyjna przy realizacji różnorodnych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych