Niezależne Stowarzyszenie Kosmetyczek i Kosmetologów

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Stowarzyszenie branżowe.

Branża

edukacja i wychowanie, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym