Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z/s w Bełchatowie

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby, edukacja i wychowanie