Ludowy Zespół Sportowy Bełchatowska Akademia Taekwondo

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród młodzieży szkolnej.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby