Klub Emerytów, Rencistów i Inwalidów "Energetyk"

Forma prawna: stowarzyszenie

Oferta

Brak informacji o ofercie.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym