Fundacja Tesera

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc dla ludzi - zarówno z problemami natury psychologicznej, materialnej czy każdej innej; budowa ośrodka porozumienia i dialogu międzyludzkiego.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych