Fundacja Społeczno-Charytatywna "Aktywni w Potrzebie"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Udzielanie wsparcia finansowego i rzeczowego ludziom czasowo lub trwale znajdującym się w trudnej sytuacji socjalnej i życiowej, w szczególności zaś dzieciom niepełnosprawnym i ludziom chorym. Gromadzenie i dystrybucja darów rzeczowych i żywności dla osób w trudnej sytuacji finansowej. Organizowanie wypoczynku letniego, wycieczek krajoznawczych dla dzieci biednych oraz loterii w celu pozyskiwania środków pieniężnych. Pozyskiwanie środków na konkretne cele, np. zakup implantów przy operacji. Udzielanie porad prawnych. Współpraca ze szkołami, Ośrodkiem Wychowawczym przy Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli, z Klubem Abstynenta, z alkoholikami trzeźwiejącymi itp.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie, działania na rzecz osób niepełnosprawnych