Fundacja Społeczna "Solidarni"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Udzielanie pomocy osobom trwale i czasowo znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizowanie "zielonych szkół", turnusów leczniczo-wypoczynkowych, rehabilitacyjno-wypoczynkowych i półkolonii dla dzieci niepełnosprawnych i najuboższych. Udzielanie porad prawnych dla osób bezrobotnych i ubogich. Organizowanie turnusów wypoczynkowych dla emerytów i rencistów. Zatrudnianie w Fundacji osób bezrobotnych. Udzielanie pomocy rzeczowej osobom fizycznym i instytucjom. Wydawanie własnej prasy. Organizowanie imprez, spotkań, konkursów, fundowanie nagród, prezentów, paczek żywnościowych.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna