Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "AMI"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Praca terapeutyczna z udziałem zwierząt w placówkach, mieszkaniach prywatnych, gdzie możliwe i wskazane jest prowadzenie terapii z udziałem zwierząt. Propagowanie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności terapeutycznej z udziałem zwierząt. Ochrona zdrowia poprzez prowadzenie różnego rodzaju terapii. Popieranie wprowadzenia zwierząt w celach terapeutycznych do placówek służby zdrowia, ośrodków rehabilitacyjnych, ośrodków wychowawczych, ośrodków odwykowych, hospicjów i wszelkich innych placówek, gdzie wskazane byłoby prowadzenie terapii kontaktowej z udziałem zwierząt. Naukowe badanie przydatności terapii kontaktowej z udziałem zwierząt.

Branża

ochrona i promocja zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych