Fundacja Edukacji Muzycznej "Pro Musica"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Bezpłatne zajęcia z zakresu gry na wybranym instrumencie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Oprawa muzyczna uroczystości pańswowych i lokalnych
3) promocja młodych talentów muzycznych z terenów wiejskich.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacja i wychowanie