Fundacja "Zwierzyniec"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Ułatwianie prowadzenia schroniska w Wieluniu. Niesienie pomocy krzywdzonym zwierzętom. Zbieranie środków na budowę nowego schroniska.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna