Fundacja "Zrozumieć Autyzm"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Fundacja prowadzi terapię, i działa jako placówka oferująca usługi z zakresu podejścia rozwojowego opartego na relacjach. Fundacja Zrozumieć Autyzm działa na rzecz łatwiejszego dostępu do terapii opartych na relacjach dla rodzin dzieci z autyzmem oraz terapeutów (wyjazdy terapeutyczne, konsultacje, terapia).

Branża

ochrona i promocja zdrowia, integracja i aktywizacja społeczna osób bezrobotnych i wykluczonych społecznie