Fundacja "Łódzkie bez Azbestu"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Działania na rzecz niwelowania azbestu w budownictwie w woj. Łódzkim

Branża

ochrona i promocja zdrowia, rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym