Fundacja "Lux Pro Monumentis"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizacja Festiwalu Kinetycznej Sztuki Światła Light.Move.Festival. Organizacja i produkcja wydarzeń kulturalnych oraz różnorodnych eventów wspierających działania promocyjne marek. Pełna produkcja stref promocyjnych i informacyjnych, pokazów multimedialnych, w tym mapping 2D/3D, oprawa bankietów, gal i konferencji, koncertów i wydarzeń otwartych.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego