Fundacja "Lepszy Świat"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc osobom najsłabszym.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna