Fundacja "Kultury i Biznesu"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Fundacja wydaje "Magazyn KULTURA i BIZNES". Gazeta jest czasopismem o kulturze i przedsiębiorczości Polaków.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia