Fundacja "Kropelka Miłości"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizacja pozalekcyjnych zajęć wyrównawczych z rożnych przedmiotów szkolnych. Pomoc ludziom niepełnosprawnym, w tym osobom starszym w zakresie opieki domowej. Pomoc materialna ludziom dotkniętym ubóstwem. Prowadzenie programów z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Prowadzenie porad z zakresu poradnictwa społecznego i psychologicznego. Poradnictwo w pisaniu podań oraz listów motywacyjnych. Pomoc w pośrednictwie pracy, itd.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym