Fundacja "Krok Po Kroku"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Współpraca z instytucjami publicznymi, udzielanie pomocy intelektualnej, rzeczowej oraz finansowej dla dorosłych. Wydawanie odzieży
i żywności dla młodzieży, spotkania młodzieżowe, pomoc naukowa w postaci korepetycji gry i zabawy w terenie, wyjazdy na zloty młodzieżowe
projekty dla szkół. „Rap Pedagogia" - muzyczny projekt profilaktyki anty-uzależnień dla dzieci: gry i zabawy, pomoc naukowa w postaci korepetycji.

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, edukacja i wychowanie