Fundacja "Koci Azyl"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc i ratowanie bezdomnych i najbardziej poszkodowanych kotów. Zapewniamy zwierzętom opiekę weterynajryjną i dom którego nie mają bądź straciły.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego