Fundacja „Kocham Moje Miasto”

Forma prawna: fundacja

Oferta

Propagowanie ideii i popieranie wszechstronnego rozwoju małych ojczyzn poprzez działalność o charakterze społecznym, informacyjnym, kulturalnym, naukowym i oświatowym, troskę o dziedzictwo kulturowe oraz zbliżenie narodów i państw Unii Europejskiej, w oparciu o szeroko pojęte zasady tolerancji religijnej i światopoglądowej.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami