Fundacja "Interregion"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Fundacja prowadzi Centrum Integracji Społecznej "Zielone Światło". Usługi internetowe, porządkowe i biurowe.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy pomiędzy społecznościami