Fundacja "Instytut Działań Twórczych"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Organizacja warsztwów dla dzieci i młodzieży. Promowanie polskich tradycji narodowych z uwzględnieniem wielokulturowych tradycji dawnej Polski. Budowanie więzi regionalnych poprzez kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny. Wspieranie twórczych inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego. Kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych odbiorców kultury i sztuki. Wspieranie inicjatyw kształtujących lokalną politykę kulturalną. Tworzenie autorskich rozwiązań wykorzystujących techniki kreatywne i pedagogikę cyrku promujące wyrażanie ekspresji twórczej młodzieży i dorosłych.

Branża

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego