Fundacja "Inicjatywy Powiatu Poddębickiego"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pozyskiwania środków finansowych z przeznaczeniem na cele statutowe Fundacji, udzielenia pomocy finansowej i organizacyjnej jednostkom, które prowadzą badania nad nowymi technologami i wyrażają wolę ich zastosowania, organizowania i prowadzenia szkoleń, zwłaszcza ukierunkowanych na rozwój ogólnych i zawodowych kwalifikacji niezbędnych do rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej lub zmiany branży zawodowej, utrzymania kontaktów z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, których współpraca może służyć realizacji celów Fundacji, opracowywanie ekspertyz i programów działania na rzecz rozwoju lokalnego, opieki nad uczniem zdolnym, wspierania go poprzez promocję i pomoc stypendialną, prowadzenie pośrednictwa i poradnictwa zawodowego, prowadzenie placówek oświatowych, kulturalno - oświatowych i sportowych, ośrodków integracyjnych.

Branża

rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym, rozwój przedsiębiorczości, wsparcie samozatrudnienia