Fundacja "Eurotenis"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauka gry w tenisa.

Branża

kultura fizyczna, sport, turystyka, rekreacja, hobby