Fundacja "Europejskie Centrum Ziemi"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Propagowanie wiedzy o aktualnym stanie naszej planety, promocja idei zrównoważonego rozwoju i otwartości kulturowej, a przez to podnoszenie świadomości proekologicznej i obywatelskiej.

Branża

ekologia i ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego, edukacja i wychowanie