Fundacja "Emanuel"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Badania naukowe (prowadzenie, analiza, interpretacja). Wydawanie prac naukowych w kraju i za granicą. Organizowanie konferencji naukowych.

Branża

nauka, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, działania na rzecz osób niepełnosprawnych