Fundacja "Dziecięcy Uśmiech"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Świetlica im. J. Korczaka, pomoc dzieciom chorym i biednym, pedagogizacja rodziców, pomoc dzieciom uzdolnionym. Fundacja działa na rzecz dzieci, współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Urzędem Miasta, Starostwem Powiatowym, Oddziałem TDP, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Pogotowiem Opiekuńczym, Kuratorami Sądowymi, Szkołą Muzyczną, Stowarzyszeniem Rodziców Niepełnosprawnych "Wspólna Troska", szkołami i Domem Dziecka w Strabowie

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona praw (np. kobiet, dzieci, konsumentów, równe traktowanie), działania na rzecz osób niepełnosprawnych