Fundacja "Dziecięce Marzenia" - Filia

Forma prawna: jednostka terenowa bez osobowości prawnej

Oferta

Pomoc niepełnosprawnym i zagrożonym patologią dzieciom i młodzieży: kształtowanie prawidłowych postaw społecznych wobec wszelkich niesprawności ludzi, integracja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami z dziećmi zdrowymi, pomoc w kształceniu uzdolnionych dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych, rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wskutek wady wrodzonej, choroby, wypadku, aby w maksymalnym stopniu przywrócić sprawność fizyczną, psychiczną, socjalną i zawodową; przeprowadzamy różnego typu rehabilitacje, np. medyczną, psychiczną, socjalną, poprzez edukację, sport i rekreację

Branża