Fundacja "Droga Do Domu"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomoc psychologiczna i psychoterapia, warsztaty rozwojowe, wsparcie asystenckie w domach rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Tworzenie sieci wsparcia dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym (pomoc w załatwianiu spraw formalnych, aranżowanie czasu rodzicom samotnie wychowującym dzieci, zapewnienie opieki tymczasowej) - tworzenie i wdrażanie modelu wsparcia środowiskowego (model asystencki)

Branża

działania na rzecz osób niepełnosprawnych, ochrona i promocja zdrowia