Fundacja "Dom w Łodzi"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Pomaganie dzieciom ciężko chorym, niepełnosprawnym, ubogim, ofiarom przemocy w rodzinie, pomoc rodzinom podopiecznych. Zapewnianie dzieciom leków, sprzętu medycznego, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej psychologicznej, rehabilitacji ruchowej, logopedycznej i pedagogicznej

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna, działania na rzecz osób niepełnosprawnych