Fundacja "Dom Samotnej Matki"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Niesienie pomocy samotnym matkom ofiarom przemocy domowej poprzez zapewnienie im schronienia a także pomoc prawną, psychologiczną i socjalną zmierzającą do usamodzielnienia się i do wyjścia z kryzysu. Fundacja prowadzi: Dom Samotnej Matki w miejscowości Rogowiec, Biuro Poradnictwa Obywatelskiego w Bełchatowie oraz punkt Konsultacyjno-Informacyjny w Radomsku

Branża

usługi socjalne, pomoc społeczna, działalność charytatywna