Fundacja "Dar Serca"

Forma prawna: fundacja

Oferta

Wspomaganie finansowe ośrodka kardiologicznego, udział w wydarzeniach dla lekarzy kardiologów i dla pacjentów w zakresie profilaktyki chorób układu krążenia

Branża

ochrona i promocja zdrowia